Literatura

Sylwetki

<< powrót

 

Ryszard Adamów

Ryszard Adamów (1935-2010) – mieszkający przez wiele lat w Legnicy prozaik. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego był marynarzem Polskiej Marynarki Wojennej. W późniejszym czasie pracował w różnych instytucjach i organizacjach kulturalnych. Debiutował na łamach miesięcznika „Odra” w 1962 r. Pracował jako redaktor w legnickich „Konkretach”. W 1977 r. otrzym... [ więcej ]

Lidia Amejko

Lidia Amejko (1955) – dramatopisarka, autorka słuchowisk i powieści. Na łamach „Dialogu” ukazały się m.in. teksty "Męka Pańska w butelce", "Dwadrzewko", "Przemiana 1999". Opublikowała dwa tomy prozy: "Głośne historie" (2003) i "Żywoty świętych osiedlowych"(2007) i za oba została nominowana do Nagrody Nike. Jej sztuki wystawiano na wielu scenach Polski i z... [ więcej ]

Bernard Antochewicz (1931-1997)

Bernard  Antochewicz (1931-1997) – polski poeta i tłumacz literatury niemieckiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Wąbrzeźnie w 1948 r. wyjechał wraz z rodzicami na Dolny Śląsk. Zamieszkał w Karpaczu, gdzie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego. W latach 1952-56 studiował polonistykę i germanistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1956 r przez 25 lat pracowa... [ więcej ]

Beata Andrzejczuk

Beata Andrzejczuk (1966) – polska pisarka; członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Laureatka nagród literackich: Sosnowieckie Pióro 89, O Rubinową Hortensję (1990), Polaków pamiętnikarski portret własny, Młodzież o sobie i o Polsce (konkurs organizowany przez Instytut Badań Problemów Młodzieży, 1988) i wielu innych. Autorka kilkudziesięciu opowiadań dla doros... [ więcej ]

Joanna Bator

Joanna Bator (1968) – wykłada w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych na Wydziale Kultury Japonii. Za książkę "Japoński wachlarz" (2004) otrzymała nagrodę im. Beaty Pawlak (2005). Nominowana do najważniejszych nagród literackich w Polsce. W 2013 r. otrzymała Nagrodę Literacką Nike za powieść "Ciemno, prawie noc". W magazynach „National Geogr... [ więcej ]

Urszula Benka

Urszula Benka - pochodząca z Wrocławia polska poetka, prozaik, tłumaczka literatury francuskiej i angielskiej, doktor nauk humanistycznych. W latach 1983-2001 mieszkała we Francji i USA. Była stypendystką rządu francuskiego, Europejskiej Organizacji Niezależnych Intelektualistów w Paryżu, dwukrotnie stypendystką Ministerstwa Kultury w Polsce oraz Rządu Saksonii. Karl D... [ więcej ]

Jacek Bierut

Jacek Bierut (1964) – studiował filologię polską na uniwersytetach we Wrocławiu i w Lublinie. Autor tomików poetyckich: "Igła" (2002), "Fizyka" (2008) i "Frak człowieka" (2011) oraz powieści: PiT (2007), "Spojenia" (2009), "Hajs" (2013), "Pornofonia" (2014). Laureat nagród im. Kazimiery Iłłakowiczówny i Fundacji Kultury. Współzałożyciel Fundacji Na Rzecz ... [ więcej ]

Friedrich Bischoff (1896-1976)

Friedrich Bischoff (1896-1976) – ur. w Środzie Śląskiej; do 1933 pseud. Fritz Walther. Pisarz i publicysta. Przyczynił się do upowszechnienia słuchowisk radiowych we Wrocławiu. Po 1933 r. zwolniony z Schlesische Funkstunde AG Breslau, zamieszkał w Berlinie. „Jego twórczość obejmuje ponad pół wieku intensywnej działalności literackiej. Po ukończeniu szkoły ludowej... [ więcej ]

Marianna Bocian (1942-2003)

Marianna Bocian (1942-2003) – urodzona w podlubelskiej wsi Bełcząc (stąd używany przez autorkę pseudonim Jan Bełczęcki) poetka, krytyczka literacka i prozaiczka. Pozostałe pseudonimy: Sigma, Danaid. Po ukończeniu polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim – równolegle studiowała również filozofię – Bocian pracowała jako korektor we wrocławskim Oddziale PWN. W 1967 r... [ więcej ]

Adam Borowski

Adam Borowski (1973) – poeta, redaktor; studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1996–1999 redaktor naczelny pisma literacko-artystycznego „Dykcja”. Mieszka we Wrocławiu. ... [ więcej ]

Rafał Brasse

Rafał Brasse (1974) – absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Opublikował tomy poetyckie "Rwane linie" (1997), "Baśń z przytułku" (2000), "Księga troski" (2003), "Oblicze" (2006). Mieszka w Głogowie.   ... [ więcej ]

Romuald Cabaj (1921-1968)

Romuald Cabaj (1921-1968) – do 1939 r. przebywał i kształcił się w Nowym Sączu. Od 1945 r. zamieszkał w Kamiennej Górze, gdzie pracował jako urzędnik. Rok później przeniósł się do Wrocławia, podejmując studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1948 r. rozpoczął pracę we wrocławskiej Rozgłośni Polskiego Radia (w latach 1950-67 kierował redakcją liter... [ więcej ]

Piotr Czerniawski

Piotr Czerniawski (1976) – poeta, redaktor działu poetyckiego czasopisma „Rita Baum”. Współpracuje z wortalem poetyckim Nieszuflada.pl. Od 2007 do 2011 był wiceprezesem Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Opublikował dwa tomy wierszy: 30 łatwych utworów (1999), Poprawki do snów (2005) oraz tom rozmów Końcowki. Henryk Bereza mówi (z A. Wiedemannem, 2010). Mieszka we Wrocła... [ więcej ]

Eugeniusz Dębski

Eugeniusz Dębski (pseud. Ed, Gieno, Owen Yeates) - ur. 1952 w Truskawcu, który wówczas znajdował się w województwie lwowskim, a to - w ZSRR, obecnie Ukraina. Od pomyślnie zdanych egzaminów wstępnych na wrocławską rusycystykę mieszka we Wrocławiu. Na swoim koncie ma kilkanaście powieści z nurtu SF i fantasy, thriller SF, melanże powieści sensacyjnych i fantastycznych. Ni... [ więcej ]

Stanisław Dróżdż (1939-2009)

Stanisław Dróżdż (1939-2009) – urodzony w Sławkowie poeta, którego życie i twórczość od 1955 r. były związane z Wrocławiem. Po ukończeniu Technikum Ekonomicznego w 1959 r. podjął studia na filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Debiut poetycki Dróżdża przypadł na rok 1964 r. w czasopiśmie „Arka” (były to wiersze wpisujące się w nurt lingwistyczny... [ więcej ]

Ernest Dyczek (1935-2014)

Ernest Dyczek (1935-2014) - urodzony w Bielsku poeta, prozaik, tłumacz, wydawca. Języka polskiego nauczył się dopiero w wieku 10 lat (najpierw uczęszczał do niemieckiej szkoły). Od 1954 r. przebywał we Wrocławiu, gdzie studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Był autorem kilku tomików poetyckich, tomów opowiadań i powieści. Publikował m.in. w "Odrze"... [ więcej ]

Joseph von Eichendorff (1788-1857)

Joseph Carl Benedikt von Eichendorff (1788-1857) – urodzony w pałacu w Lubowicach pod Raciborzem poeta i prozaik okresu romantyzmu, który wraz z bratem kształcił się w gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu (zamieszkali w konwikcie św. Józefa). „Większość życia spędził co prawda gdzie indziej – w Halle, Heidelbergu, Wiedniu, Berlinie, Gdańsku i Królewcu – ale szczę... [ więcej ]

Barbara Elmanowska

Barbara Elmanowska – (ur. 1981). Debiutowała w 2006 roku esejem "Zawsze fragment" (I miejsce w konkursie „Literackie Talenty 2006”, Świdnica). Autorka tomików: "Tę drogerię mam po drodze" (2008) – (nagroda w konkursie na debiut poetycki, organizowany przez wrocławski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich) – oraz "Próby generalne" (2014). Jej wiersze były tłum... [ więcej ]

Andrzej Falkiewicz (1929-2010)

Andrzej Falkiewicz (1929-2010) – urodzony w Poznaniu krytyk literacki, redaktor, pisarz, filozof, eseista. Na Uniwersytecie Poznańskim ukończył matematykę i ekonomię, ale zawodowo pełnił funkcję kierownika literackiego w wielu polskich teatrach – we Wrocławiu w latach 1968-84 z przerwami we Współczesnym, natomiast w latach 1989-95 w Teatrze Polskim. Dzięki jego staraniom... [ więcej ]

Michał Fostowicz (1948-2010)

Michał Fostowicz-Zahorski (1948-2010) - pisarz, tłumacz, autor książek poetyckich, licznych esejów publikowanych w pismach. Zajmował się poezją, malarstwem, filozofią, pracował w Instytucie Sztuk Pięknych w Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie wykładał filozofię, estetykę oraz historię sztuki. Współredagował czasopismo poświęcone filozofii, literaturze i sztuce pt. ... [ więcej ]

Konrad Góra

Konrad Góra (1978) – poeta. Autor książek "Requiem dla Saddama Husajna i inne wiersze dla ubogich duchem" (2008), "Pokój widzeń" (2011), "Siła niższa. Full hasiok" (2012). Laureat nagordy WARTO 2010. Organizator zaopatrzenia wrocławskiej akcji Jedzenie Zamiast Bomb. Mieszka we Wrocławiu.  ... [ więcej ]

Danuta Góralska-Nowak

Danuta Góralska-Nowak – poetka, wielokrotnie nagradzana w konkursach poetyckich i turniejach jednego wiersza. Specjalista kredytowy, mieszka w Wałbrzychu. Wydała trzy tomy wierszy: "Kareta dam", "Pijana Wenus", "Nic się nie stało". W roku 2010 otrzymała główną nagrodę w konkursie na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2010 za prozę poetycką "Droga do domu". ... [ więcej ]

Wacław Grabkowski

Wacław Grabkowski (1953) – prozaik. Opublikował m.in. książki: "Wypalacz drutu" (2000), "Dziewczyna Kosmity i inne opowiadania" (2002), "Dzieci z Wilczego Kąta" (2003), "Park Wschodni"(2006), "Kapelusz i bandana" (2007). Laureat nagrody miesięcznika „Odra”, nagrody głównej w ogłoszonym przez Oficynę Wydawniczą Atut konkursie na powieść współczesną. Mieszk... [ więcej ]

Marcin Hamkało

Marcin Hamkało (1971) - poeta, redaktor, recenzent. Autor książek "limes" (1996), "weiter, weiter" (1998), "nagrałem mu się" (2006). Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Mieszka we Wrocławiu. ... [ więcej ]

Tomasz Hrynacz

Tomasz Hrynacz (1971) – absolwent polonistyki w Zielonej Górze. Laureat Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego w Sopocie (1997) oraz konkursu im. Rafała Wojaczka w Mikołowie (1997). W 1997 roku był współzałożycielem i redaktorem dwumiesięcznika literackiego „Arytmia”.  Opublikował m.in. tomy poetyckie "Zwrot o bliskość" (1997), "Praski raj" (2009), "P... [ więcej ]

Jacek Inglot

Jacek Inglot (1962) – ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest autorem powieści "Inquisitor" (1996), "Quietus" (1997) – obie nominowane do Nagrody im. Janusza A. Zajdla, "Porwanie Sabinek" (2008), "Eri i smok" (2009) oraz "Wypędzony" (2012). Mieszka we Wrocławiu.  ... [ więcej ]

Marian Jachimowicz (1906-1999)

Marian Jachimowicz (1906-1999) – urodzony pod Drohobyczem poeta i tłumacz. Po śmierci matki w 1917 r. zamieszkał u brata w Budapeszcie, gdzie rozwijał kompetencje językowe przygotowujące go do późniejszej działalności translatorskiej (w owym czasie pracował w zawodzie preparatora zoologicznego). W 1922 r. powrócił do Polski. Od sierpnia 1945 r. na stałe związał się z ... [ więcej ]

Małgorzata Jurczak

Małgorzata Jurczak (1977) – poetka, pisarka, autorka scenariuszy filmowych. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim, Podyplomowe Studium Scenariuszowe przy Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Podyplomowe Studium Wydawnicze. Laureatka i posiadaczka wielu wyróżnień literackich, m. in. I miejsca w konkursie poetyckim im... [ więcej ]

Gabriel Leonard Kamiński

Gabriel Leonard Kamiński -  ur. w1957 r. w Gorzowie Wlkp. Od 1958 r. mieszka we Wrocławiu, w dzielnicy Fabryczna, al. gen. J. Hallera (dawna ul. Przodowników Pracy). Absolwent IV.LO, Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniw. Wrocławskiego. Księgarz, wydawca, poeta, prozaik. Dziennikarz i recenzent w Portalu Księgarskim. Od 1990 członek wrocławskiego SPP. Laureat ok. 40 konkursów ... [ więcej ]

Tymoteusz Karpowicz (1921-2005)

Tymoteusz Karpowicz (1921-2005) – poeta, prozaik, dramaturg, tłumacz; kojarzony jako jeden czołowych twórców poezji lingwistycznej (sam takim określeniom się sprzeciwiał), uznawany za autora jednego z ostatnich wielkich  projektów poetyckich w XX wieku. Urodził się we wsi Zielona. W czasie wojny uczestniczył w polskim ruchu oporu. Studiował filologię polską ... [ więcej ]

Danuta Saul-Kawka, Franciszek Kawka

Danuta Saul-Kawka (ur. 1947) – poetka, pisze również prozę i teksty publicystyczne, społecznik. Debiutowała podczas VII Kłodzkiej Wiosny Poetyckiej w 1969 r. Jest autorką tomików poetyckich "*** "(1977) i "Czasu jak na listek" (1981), wydanego nakładem Wydawnictwa Ossolineum. Publikowała swoje utwory we „Współczesności”, „Tygodniku Kulturalnym” i „Życiu Lit... [ więcej ]

Bogusław Kierc

Bogusław Kierc (1943) - poeta, aktor, eseista, reżyser, pedagog. Edytor utworów Rafała Wojaczka, dramaturg. Mieszka we Wrocławiu. Ukończył studia na Wydziale Aktorskim w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Debiutował jako poeta w 1961 roku na łamach prasy. Jako aktor związany jest z Wrocławskim Teatrem Współczesnym w latach 1967-1973, 1976-1984 i od 2000 roku... [ więcej ]

Agnieszka Kłos

Agnieszka Kłos − studiowała m.in. historię sztuki i fotografię artystyczną. Jest autorką zbioru opowiadań "Całkowity koszt wszystkiego" (2008) i "Gry w Birkenau" (2015). Wykłada na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, jest również dziennikarką, fotografką, krytykiem sztuki, redaguje pismo „Rita Baum”. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dzi... [ więcej ]

Wojciech Koryciński

Wojciech Koryciński (1979) - pomysłodawca i współorganizator Świdnickich Śród Literackich (cyklicznej imprezy odbywającej się od 2006 r.) oraz świdnickiego literackiego Festiwalu Cztery Żywioły Słowa. Członek stowarzyszenia Chiazm oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autor licznych artykułów o tematyce krytycznoliterackiej i kulturoznawczej oraz powieści "Tajemnice ul... [ więcej ]

Urszula Kozioł

Urszula Kozioł (1931) – mieszkająca we Wrocławiu poetka, pisarka, autorka felietonów i utworów dramatycznych dla dzieci i dorosłych. Należy do tzw. pokolenia „Współczesności”. Debiutowała jako poetka w 1953 r. na łamach dodatku do „Gazety Robotniczej". Od 1954 do 1972 r. pracowała w zawodzie nauczyciela, początkowo w Bystrzycy Kłodzkiej, a następnie we Wroc... [ więcej ]

Marek Krajewski

Marek Krajewski (1966) – z wykształcenia filolog klasyczny, były wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował m.in. "Śmierć w Breslau" (1999), "Koniec świata w Breslau" (2003), "Erynie" (2010), "Liczby Charona" (2011) oraz dwie powieści wspólnie z Mariuszem Czubajem. Laureat Paszportu Polityki w 2005 roku. Jego książki zostały przet... [ więcej ]

Marcin Kurek

Marcin Kurek (1970) − studiował iberystykę, wykłada literaturę hispanoamerykańską na Uniwersytecie Wrocławskim. Opublikował dwie książki poetyckie: "Monolog wieczorny" (1997) oraz "Oleander" (2010), za który otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich. Przekładał m.in. utwory Francisa Ponge’a, Arthura Rimbauda, Luisa Buñuela. Za tłumaczenie "62 wierszy" katalo... [ więcej ]

Zygmunt Krukowski (1951-2013)

Zygmunt Krukowski (1951-2013) – poeta, felietonista, dramaturg i tłumacz poezji rosyjskiej, francuskiej i angielskiej. Były pracownik Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”. Laureat konkursów poetyckich i dramaturgicznych (sztuka "Koza na dachu" była emitowana w TVP 2). Debiutował w prasie literackiej w latach 70. ubiegłego wieku. Publikował m.in. w „Toposie”, „Nowym... [ więcej ]

Zbigniew Kruszyński

Zbigniew Kruszyński (1957) – w latach 80. działacz opozycyjny, od 1984 roku na emigracji w Szwecji. Autor kilku powieści, m.in. "Schwedenkräuter" (1995), "Powrót Aleksandra" (2006), "Ostatni raport" (2009) oraz zbioru opowiadań "Na lądach i morzach" (1999). Za opowiadające o działalności opozycyjnej "Szkice historyczne" (1996) nominowany do Nagrody Literackiej Nike... [ więcej ]

Ryszard Latko

Ryszard Latko – ur. 7 lutego 1941 roku w Woźnikach koło Wadowic. Dramaturg, scenarzysta i powieściopisarz. Autor głośnego debiutu literackiego – sztuka teatralna "Tato, tato, sprawa się rypła", za którą w 1976 roku otrzymał I nagrodę w XV Konkursie Debiutu Dramaturgicznego Teatru Ateneum w Warszawie. Rok później przyznano mu indywidualną nagrodę za udany debiut teat... [ więcej ]

Elżbieta Lipińska

Elżbieta Lipińska (1946) – poetka, prawnik. Autorka książek poetyckich: „Pożegnanie z czerwienią”, „Maj to łagodny miesiąc”, „Rejestry”, „Na końcu języka”. Laureatka głównej nagrody w konkursie Tyska Zima Poetycka. Jej wiersze znalazły się także w „Anthologii#2” (2010) oraz antologii „Wschód - Zachód” – Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy (2015).... [ więcej ]

Adam Lizakowski

Adam Lizakowski (1956) – polsko-amerykański poeta, fotograf, tłumacz poezji amerykańskiej m.in. Walta Whitmana, Williama Carlosa Williamsa, Allena Ginsberga, Langstona Hughesa, Carla Sandburga; także z angielskiego przełożył ponad 50 wierszy chińskiego filozofa i poety Lao Tse, oraz wiele wierszy Rumiego. Od wielu lat promotor kultury polskiej za granicą. Studiował na U... [ więcej ]

Jerzy Łukosz

Jerzy Łukosz (1958) – ukończył filologię słowiańską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz germanistykę na uniwersytecie w Ratyzbonie. Prozaik, eseista, krytyk literacki oraz tłumacz literatury niemieckiej. Opublikował m.in. "Imperia i prowincje. O literaturze niemieckojęzycznej i polskiej w dwudziestym wieku" (2000), sztuki teatralne "Tomasz Mann" (1995), "Grabarz króló... [ więcej ]

David Magen

David Magen (wł. Tomasz Leśniowski) – ur. w 1968 r. w Nowej Rudzie. Animator społeczno-kulturalny, poeta, współzałożyciel i spiritus movens Noworudzkiego Klubu Literackiego Ogma (1990-1997), współtwórca Polsko-Czeskiej Grupy Poeci ’97 (1997-2001), kronikarz życia literackiego Nowej Rudy przełomu wieków. Współredaktor lub wydawca około 50 tomików i antologii publikow... [ więcej ]

Tomasz Majeran

Tomasz Majeran (1971) – ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Opublikował książki poetyckie "Elegia na dwa głosy" (1994), "Ruchome święta" (2001), "Koty. Podręcznik użytkownika" (2002) oraz "Xięgę przysłów (1999)". Mieszka we Wrocławiu.  Strona autorska: https://majeran.pl. ... [ więcej ]

Piotr Makowski

Piotr Makowski (1988) - autor książki poetyckiej "Niektórzy mają się lepiej" (2005) oraz tomu "Soundtrack" (2011), nagrodzonego w I Ogólnopolskim Konkursie im. Tymoteusza Karpowicza, a następnie wydanego nakładem Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza. Laureat literackiej nagrody WARTO 2012. Mieszka we Wrocławiu. ... [ więcej ]

Karol Maliszewski

Karol Maliszewski (1960) – absolwent filozofii, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydał dziewięć tomików poetyckich, trzy tomy prozy i pięć tomów szkiców krytycznoliterackich, ostatnio "Potrawy pośmiertne" (2010), "Sajgon" (2009), "Pociąg do literatury. Szkicownik literacki z Dolnego Śląska" (2010). Laureat nag... [ więcej ]

Agnieszka Mirahina

Agnieszka Mirahina (1985) − absolwentka filologii rosyjskiej i polskiej na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Wrocławskim. Opublikowała dwie książki poetyckie: "Radiowidmo"(2009) oraz "Do rozpuku" (2010). W 2010 roku nominowana do nagrody wARTo.  ... [ więcej ]

Krystyna Myszkiewicz

Krystyna Myszkiewicz (1977) − laureatka wielu wyróżnień i nagród w konkursach poetyckich. Wydała trzy książki poetyckie: "Kamienie dumie w twarz" (1994), "Powiłam słowo" (1996), "Gniazdo na odludziu" (2001) oraz płytę z melorecytacjami wierszy i jazzem – "Klaustropolis" (2007, pismo literackie „Portret”). Mieszka w Zgorzelcu. ... [ więcej ]

Rapp Nachman (1914-1987)

Rapp Nachman (ur. 1914 w Grajewie, w powiecie łomżyńskim, zm. 1987 w Jerozolimie). Poeta, pisarz. Otrzymał tradycyjną żydowską edukację. Uczył się w Warszawskim Seminarium Nauczycielskim. Lata drugiej wojny światowej spędził w Rosji. Po powrocie do Polski mieszkał we Wrocławiu, a od 1950 w Izraelu. Karierę literacką zaczął w białostockiej gazecie Undzere lebn, d... [ więcej ]

Klara Nowakowska

Klara Nowakowska (1978) – opublikowała zbiory wierszy "Zrosty" (1999), "Wodne wiersze" (2002), "Składnia" (2004), "Ulica Słowiańska" (2012), "Niska rozdzielczość" (2013). Laureatka głównej nagrody w konkursie im. Jacka Bierezina (1998) i nagrody „Gazety Wyborczej” WARTO (2013). Mieszka we Wrocławiu przy ulicy Słowiańskiej. ... [ więcej ]

Paweł Piotrowicz

Paweł Piotrowicz (1978) − poeta, dziennikarz, animator kultury; sekretarz Stowarzyszenia Rita Baum i redaktor działu muzycznego pisma „Rita Baum”. Autor zbioru tekstów poetyckich  "Pierwszy plan" (główna nagroda w konkursie im. Jacka Bierezina 2002). Mieszka we Wrocławiu. ... [ więcej ]

Anna Podczaszy

Anna Podczaszy (1972) −wykładowca w Centrum Języków Obcych w Legnicy. Autorka trzech tomów wierszy: "danc" (2000), "Wte i nazad" (2003) i "Mniej, więcej" (2007). Nominowana do Nagrody Literackiej Nike 2000. Mieszka w Legnicy. ... [ więcej ]

Adam Poprawa

Adam Poprawa (1959) − ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim; pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilku książek poetyckich, prozatorskich, literaturoznawczych i krytycznoliterackich, m.in. "Kilka ziaren popiołu" (1985), "Koncert na adwent" (1995), "Formy i afirmacje" (2003), "Walce wolne, walce szybkie" (200... [ więcej ]

Piotr Przybyła

Piotr Przybyła (1985) - publikował w "Arteriach", "Frazie", "Toposie" i w „2Miesięczniku”. W lipcu 2015 r. nakładem Domu Literatury w Łodzi ukazała się jego debiutancka książka poetycka pt. "Apokalipsa. After party". W przygotowaniu kolejna, pod roboczym tytułem Epitafia i inne ogłoszenia matrymonialne. Mieszka w Karpaczu. ... [ więcej ]

Rafał Różewicz

Rafał Różewicz - ur. w 1990 r. w Nowej Rudzie. Twórca tekstów poetyckich, dziennikarz, początkujący publicysta. Publikował m.in. w „8 Arkuszu Odry”, „Arteriach”, „Akancie”, „Dworcu Wschodnim”, „Redzie”, „Pressjach”, „Cegle”, „Szafie”, „Zeszytach Poetyckich”, „Pomostach”, „Helikopterze", „artPapierze”. Finalista ogólnopolskich konku... [ więcej ]

Tadeusz Różewicz (1921-2014)

Tadeusz Różewicz (1921-2014, pseud. Satyr) - ur. w Radomsku, polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. Jako poeta debiutował w 1938 r. W latach 1945-1949 mieszkał w Krakowie, następnie (1949-1968) w Gliwicach. Od 1968 r. przebywał i pracował we Wrocławiu. Był jednym z najbardziej wszechstronnych polskich pisarzy powojennych; jego twórczość... [ więcej ]

Krzysztof Rudowski

Krzysztof Rudowski (1960) ­– urodzony we Wrocławiu. Autor karkołomnej literacko kontynuacji „Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego, metafizycznego przewodnika po Tatrach i dramatu „Cz@t”, który w całości rozgrywa się w przestrzeni wirtualnej, co nie przeszkodziło przenieść go w eter i na deski sceniczne. Publikował swoje utwory w „Twórczości”, ... [ więcej ]

Bartosz Sadulski

Bartosz Sadulski (1986) - poeta, dziennikarz. W 2012 roku ukazała się jego debiutancka książka poetycka „post”, za którą nominowany był do Nagrody Literackiej Silesius w kategorii debiut. Autor przewodników po Malcie i Bornholmie. Prezentowane wiersze pochodzą z drugiej książki autora, która ukaże się najprawdopodobniej pod koniec roku. ... [ więcej ]

Mikołaj Sarzyński

Mikołaj Sarzyński (1977) − performer, poeta, założyciel grup artystycznych Ludzie z materiału, np., 3U, redaktor pisma literackiego „3U” (2003−2004). Opublikował tomik wierszy "Ty albo zupełnie inny obłęd "(1999). Mieszka w Stanach Zjednoczonych.   O Mikołaju Sarzyńskim i 3U: Mikołaj urodził się 26 sierpnia 1977 roku we Wrocławiu, gdzie spęd... [ więcej ]

Ewa Sonnenberg

Poetka. Publikacje we wszystkich pismach literackich w Polsce. Wiersze tłumaczone na język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, szwedzki, turecki, rosyjski, węgierki, słoweński, słowacki, czeski, serbski, macedoński, bośniacki, włoski, ukraiński.   W 2006 ukazał się wybór wierszy „Imperium łzy” w Belgradzie w tłumaczeniu Biserki Rajcic. W 2009 ukazał... [ więcej ]

Mirosław Sośnicki

Wojciech Izaak Strugała

Wojciech Izaak Strugała (1954) – poeta, prozaik; publikuje w Polsce i w Niemczech. Wydał m.in. tomy poetyckie "Bruliony autoportretu" (1988), "Rozmontowany pociąg" (1996), "Phantasmagorien" (2005), "Księżycowe miasto" (2007). Mieszka w Lwówku Śląskim.  ... [ więcej ]

Janusz Styczeń

Janusz Styczeń (ur. 27 listopada 1939 roku w Biadolinach Szlacheckich). W 1962 roku ukończył polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował 15 tomów poezji i 2 tomy dramatów. Jako ostatni ukazał się tomik poezji Furia instynktu, 2011. Poetę fascynują symbole. Pociąga go penetracja przepaści, jak rozciąga się między widzialn... [ więcej ]

Filip Surowiak

Filip Surowiak - urodzony w 1982 roku w Nowym Sączu. Ukończył dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim.  Pisarz, muzyk. Reżyser filmowy, scenarzysta i lektor radiowy. Autor nagradzanej wielokrotnie książki pt. “Wiązka” oraz bajek i piosenek do spektakli teatralnych dla dzieci. Publikował m.in. w “Gazecie Wyborczej” , “Dzienniku Polsk... [ więcej ]

Julia Szychowiak

Julia Szychowiak (1986) – studiowała pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Wydała arkusz poetycki "Poprawiny" (2006) i trzy tomy wierszy: "Po sobie" (2007), "Wspólny język" (2009), "Intro" (2014). Finalistka XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina, laureatka Nagrody Poetyckiej Silesius 2008. Mieszka w Warszawie / Księżycach pod Wrocławiem.... [ więcej ]

Mirka Szychowiak

Mirka Szychowiak – wydała trzy zbiory wierszy: "Człap story" (2005), wyróżniony w konkursie organizowanym przez Europejskie Centrum Kultury, "Jeszcze się tu pokręcę" (2010), nominowany do Nagrody Literackiej Nike i "Proszę nie płakać" (2010). Mieszka w Księżycach pod Wrocławiem. ... [ więcej ]

Krzysztof Śliwka

Krzysztof Śliwka (1967) – absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz scenopisarstwa na PWSFTviT w Łodzi. Opublikował między innymi zbiory wierszy "Spokojne miasto" (1989), "Rzymska czwórka"  (1999), "Dżajfa & Gibana" (2008). Laureat Literackiej Nagrody im. Georga Trakla (1993) oraz Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka (1994)... [ więcej ]

Maciej Taranek

Maciej Taranek (ur. 1986) – poeta, student creative writing. Tom "repetytorium", jego debiut książkowy, był nominowany do nagrody Silesius (debiut roku) oraz Warto. Książkę przeczytać w całości można tutaj. ... [ więcej ]

Olga Tokarczuk

Olga Tokarczuk (1962) – ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim; jest autorką m.in. książek "Podróż ludzi Księgi" (1993), "Prawiek i inne czasy" (1996), "Bieguni" (2007) czy "Prowadź swój pług przez kości umarłych" (2009). Kilkakrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike, którą otrzymała w 2010 roku za "Biegunów"; wyróżniona m.in. nagrodą Fundacji im... [ więcej ]

Grzegorz Tomicki

Grzegorz Tomicki (1965) - poeta, prozaik, krytyk literacki. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Stale współpracuje z miesięcznikami „Twórczość” i „Odra” oraz kwartalnikiem „FA-art”. Opublikował tomy wierszy: Miasta aniołów (Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 1998), Zajęcia (Biblioteka Studium, Kr... [ więcej ]

Tomasz Tryzna

Prozaik, reżyser filmowy, scenarzysta. Autor m.in. "Panny Nikt" (1994), okrzykniętej pierwszą polską powieścią postmodernistyczną, a także książek "Idź, kochaj" (2003), "Taniec w skorupkach" (2007), "Blady Niko" (2010). Mieszka w Warszawie. ... [ więcej ]

Ilona Witkowska

Ilona Witkowska (1987) - debiutowała książką "splendida realta", wydaną przez WBPiCAK w Poznaniu, za którą otrzymała nagrodę poetycką Silesius w kategorii debiut roku; mieszka we Wrocławiu. ... [ więcej ]

Michał Witkowski

Michał Witkowski (1975) – ukończył polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Opublikował m.in. "Lubiewo" (2005), "Fototapetę" (2006). "Barbarę Radziwiłłównę z Jaworzna-Szczakowej" (2007), "Margot" (2009), "Drwala" (2011). Nominowany do Paszportu Polityki, Nagrody Literackiej Nike; laureat Nagrody Literackiej Gdynia 2006. Jego książki były tłumaczone na wiele ... [ więcej ]

Przemysław Witkowski

Przemysław Witkowski (1982) – absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Opublikował arkusz poetycki "Lekkie czasy ciężkich chorób" (2009) oraz tomik "Preparaty" (2010). Laureat konkursu im. Jacka Bierezina (2009). Współredaguje „młodoliteracki” dział miesięcznika „Odra” (8. Arkusz... [ więcej ]

Radosław Wiśniewski

Radosław Wiśniewski (1974) - urodzony w Warszawie, absolwent UJ w Krakowie, duchem z Brzegu, pracuje we Wrocławiu, mieszka w Kiełczowie, na wsi. Wydał zbory wierszy "Nikt z przydomkiem" (stow. "Undergrunt", Toruń 2003), "Albedo" ("Zielona Sowa", Kraków 2006), "NeoNoe" (Pogranicze, Sejny 20009) oraz "Abdykacja - wiersze zaangażowane i nie" (Muzeum Witolda Gombrowicza,... [ więcej ]

Rafał Wojaczek (1945-1971)

  Rafał Wojaczek (1945-1971) - poeta, prozaik. urodził się w Mikołowie (jego ojciec był nauczycielem gimnazjalnym, matka pracowała w wydawnictwie), gdzie spędził dzieciństwo i uczęszczał do liceum (maturę zdał w Kędzierzynie-Koźlu). W 1963 r. rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale przerwał je i w następnym roku zamieszkał we Wrocławi... [ więcej ]

Agnieszka Wolny-Hamkało

Agnieszka Wolny-Hamkało (1979) – poetka, krytyczka literacka i publicystka. Prowadziła programy poświęcone książkom w TVP1 (Hurtownia książek, 2009-2011) i w TVP Kultura. Autorka m.in. tomów poetyckich "Mocno poszukiwana" (1999), "Spamy miłosne" (2007), "nikon i leica" (2010), książeczek dla dzieci "Nochal czarodziej" (2007), "Rzecz o tym, jak paw wpadł w staw" ... [ więcej ]

Grzegorz Woźny

Grzegorz Woźny (1975) – poeta, malarz. Współtwórca istniejącego w latach 1996 - 2001 Świdnickiego Stowarzyszenia Literackiego Logos. Jeden z redaktorów wydawanego w tym samym czasie ogólnopolskiego czasopisma literacko - artystycznego Arytmia. Autor książek: "Każda godzina zdatna do picia" (1999),  "Landszaft. Wiersze z lat 1999-2009" (2010), "Nit" (2011), "M... [ więcej ]

Kamil Zając

Poeta, autor arkusza poetyckiego "Pieśni Muniny Schwartz vel Adabisi" (2006). Twórca profilu Tkliwi nihiliści opanowujący pozycję dystansu – http://www.facebook.com/tkliwinihilisci. Przygotowuje debiutancką książkę. Mieszka we Wrocławiu. ... [ więcej ]

Filip Zawada

Filip Zawada (1975) – poeta, muzyk, fotograf, performer. Grał w zespołach AGD i Pustki, Indigo Tree. Wydał m.in. tomiki poetyckie "System jedynkowy" (1997), "Bóg Aldehyd" (1998) i "Snajper" (2004), prozatorskie "Psy pciągowe" (2011), album ze zdjęciami "Drewniane gody" (2011). Mieszka we Wrocławiu. ... [ więcej ]

Marek Garbala (1943-2003)

Marek Garbala (1943-2003) – urodzony 16 czerwca 1943 w Suchedniowie polski poeta, redaktor czasopism literackich i społeczno-kulturalnych, animator życia kulturalnego oraz krytyk literacki. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Wraz z grupą studentów oraz pracowników naukowych tworzył czasopismo i (od około 1965) grupę literacką Agora. W kwietniowym (6) numer... [ więcej ]

Michał Kozłowski

Michał Kozłowski (ur. 3 października 1983 we Wrocławiu) – poeta, autor tekstów piosenek, absolwent fililogii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Literacko-Artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikował m.in. w "Toposie", "Odrze", "Ricie Baum", "Helikopterze", "SZAFie" i "biBLiotece". Autor trzech tomów poetyckich: "Gadane" (2014), "Nie myśl o mnie... [ więcej ]

Carl Hauptmann (1858-1921)

  Carl Hauptmann (pseudonim Ferdinand Klar, 1858-1921) – urodzony 11 maja 1858 w Szczawnie-Zdroju niemiecki pisarz, starszy brat noblisty w dziedzinie literatury, Gerharta Hauptmanna. W latach 1872-1879 uczęszczał do Gimnazjum Na Międzymurzu we Wrocławiu. Od 1880 studiował filozofię, fizjologię i biologię w Jenie, m.in. u Ernsta Haeckela, a w 1883 obronił tytuł dokt... [ więcej ]

Gerhart Hauptmann (1862-1946)

Gerhart Hauptmann (1862-1946) – urodzony 15 listopada 1862 w Szczawnie Zdroju niemiecki pisarz i dramaturg, przedstawiciel nurtu naturalistycznego oraz młodszy brat Carla Hauptmanna. Uczęszczał do gimnazjum we Wrocławiu i mieszkał m.in. w pensjonacie dla uczniów, a potem w pensji duchownego Gaudy. W 1878 był konfirmowany i podjął pierwsze próby twórcze. Przez krótki czas u... [ więcej ]

Salomea Kapuścińska (1940-2016)

  Salomea Anna Kapuścińska (1940-2016) – urodzona 20 lutego 1940 roku w Warszawie. Córka okulisty Witolda J. Kapuścińskiego. Polska poetka, autorka tekstów piosenek oraz słuchowisk. W roku 1957 ukończyła studia na Wydziale Historycznym (kierunek historia sztuki) na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Państwowe Ognisko Sztuki Plastycznej. Pracowała jako dekoratorka wnętrz. ... [ więcej ]

Anna Kowalska (1903-1968)

  Anna Kowalska (1903-1968) - urodzona 26 kwietnia 1903 roku we Lwowie. Polska powieściopisarka, nowelistka, autorka dziennika. Córka Ludwika Chrzanowskiego. W 1924 roku wyszła za mąż za profesora Jerzego Kowalskiego. Ukończyła filologię klasyczną oraz romanistykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Wraz z mężem podróżowała po Europie w celach naukowych. Pisa... [ więcej ]

Jadwiga Skotnicka (1926-1992)

Jadwiga Skotnicka (1926-1992) – urodzona 9 marca 1926 w Tarnopolu. Dziennikarka, pisarka, prozaik. Ukończyła studia na Wydziale Filologii Polskiej we Wrocławiu, a w latach 1950-81 była redaktorką Polskiego Radia we Wrocławiu (na początku jako redaktor stylista, a później w Redakcji Masowej, Młodzieżowej, Reportażu i Aktualności oraz Literackiej). Pisała opowiadania, feli... [ więcej ]

Stanisław Karolewski

  Stanisław Michał Karolewski - antykwariusz, historyk sztuki, fotograf, literat, bibliofil. Znany jest również pod pseudonimem Szarlatan (inspirował się Gałczyńskim). Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim,  uczestniczył w kursie Rynku Sztuki i Antyków prowadzonym przez Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich. W wieku siedmiu lat publikował poezję ... [ więcej ]