Lwówek Śląski

Powiat: Lwowecki
Data założenia: 1209
Liczba ludności: 9338 (2013)
Inne nazwy: Lwów, Lwów Śląski, Löwenberg in Schlesien (niem.), Leopolis (łac.)