Informacje o projekcie

wróć


Inicjatywa Księgarnia przyjeżdża! Pilotaż projektu objazdowej księgarni polega przede wszystkim na zapewnieniu oferty księgarskiej w miejscach pozbawionych dostępu do księgarń i mocno ograniczonym dostępie do książki. Natomiast w miejscowościach, gdzie księgarnie prowadzą swoją działalność, lokalni księgarze zostaną zaproszeni  do wspólnych działań, aby podkreślić rolę lokalnych księgarń na kulturalnej mapie okolicy i docenić ich znaczenie, postrzegając je także jako małe centra kultury.

Będzie to możliwe dzięki istnieniu Book Trucka, czyli mobilnej księgarni, a także objazdowego domu kultury realizującego różne działania kulturalne na zasadzie interwencji w przestrzeni publicznej. W 2021 r. odbędą się działania w 6 miejscowościach powiatu wołowskiego:

Brzeg Dolny, Lubiąż, Mojęcice, Pełczyn, Wińsko, Wołów.

Właśnie tam zostanie przeprowadzony pilotaż projektu objazdowej księgarni, który w trakcie miesięcy letnich i wczesnojesiennych uzupełni na tym obszarze lukę w dostępie do książki, jednocześnie zapewniając wysokiej próby ofertę kulturalną (spotkania literackie, muzyczne, pokazy filmowe).

Dobór miejsc w pilotażu został pomyślany wielotorowo, czyli:

  • przeciwdziałająco wykluczeniu księgarskiemu na terenach wiejskich, aby Book Truck nie tylko zapewniał kontakt ze starannie wyselekcjonowaną literaturą, ale również
  • poszerzał ofertę kulturalną dzięki różnym działaniom (pokazy filmowe, koncerty, warsztaty spotkania autorskie) organizowanym w Book Trucku, a dodatkowo
  • był również miejscem gromadzenia lokalnych historii i szerzenia idei archiwów domowych/społecznych oraz zbierania historii mówionych, dając bodziec lokalnym społecznościom do pracy nad własnym, lokalnym dziedzictwem.
    Wreszcie
  • w dwóch miejscowościach powiatu, w których istnieją księgarnie (Wołów, Brzeg Dolny), w centrach miast, najbardziej uczęszczanych miejscach, gdzie zostanie zainstalowany Book Truck, zostaną zaproszeni lokalni księgarze do wspólnych działań. Dzięki temu księgarnie w Wołowie i Brzegu Dolnym będą wyeksponowane jako miejsca od lat zapewniające kontakt z książką, ale ich obecność w przestrzeni publicznej, w nietypowych okolicznościach będzie wyjątkowa dzięki kulturalnym i artystycznym działaniom realizowanym w mobilnej księgarni. Chodzi więc o to, aby ukazać świeżą, nową twarz tych zasłużonych księgarń i współdziałać z księgarzami od lat działającymi na rzecz promocji czytelnictwa. 

W każdym z planowanych miejsc odbędą się wydarzenia kulturalne (np. koncerty, spotkania autorskie), dopasowane pod względem profilu każdej z miejscowości / organizowanych wydarzeń.

Dzięki zdobytym doświadczeniom i opracowaniu katalogu dobrych praktyk, planujemy później rozpocząć regularne działania z objazdową ofertą książkową i kulturalną dla miejsc księgarsko wykluczonych, obejmując inne powiaty Dolnego Śląska w trakcie całorocznych działań.

 

Organizacja projektu: Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Dolnego Śląska przy współpracy Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza. 
Kontakt: info@dolnoslaskosc.pl, tel. 666-951-823.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.