O inicjatywie

wróć


Inicjatywa „Spod ziemi patrzy Breslau” działa od 2021 r. na rzecz pozostałości po cmentarzach dawnego Wrocławia. Na bazie zgromadzonej wiedzy i poznania skali problemu postulujemy:
 

  1. Zabezpieczenie istniejących w przestrzeni publicznej Wrocławia przedwojennych płyt nagrobnych w lapidarium/lapidariów, gdzie owe płyty nagrobne byłyby zgromadzone, zabezpieczone, objęte ochroną i odpowiednio wyeksponowane.

  2. W związku z tym, że wszystkie niemieckie cmentarze (nie licząc dwóch żydowskich) zostały zlikwidowane, postulujemy otoczenie opieką grobów sprzed 1945 r., znajdujących się na terenie funkcjonujących cmentarzy. Zarówno jako upamiętnienie dawnych mieszkańców, jak i ze względu na wysoką wartość sztuki kamieniarskiej.

  3. Upamiętnienie  miejsc nekropolii sprzed 1945 r. tablicami informacyjnymi.

  4. Wypracowanie systemowych procedur zgłaszania, zabezpieczania i eksponowania pozostałości po dawnych cmentarzach. 

  5. Do realizacji powyższych punktów konieczne byłoby  powołanie zespołu eksperckiego, składającego się z przedstawicieli władz miasta, konserwatora zabytków, plastyka miejskiego, architektów krajobrazu, historyków, Zarządu Zieleni Miejskiej.

Zachęcamy do mailowego zgłaszania lokalizacji pozostałości po cmentarzach dawnego Wrocławia, jeśli nie mamy tych miejsc naniesionych na mapę: link

 
///
 

Koordynator projektu: Alan Weiss 
spodziemi@dolnoslaskosc.pl
 


Zbieramy informacje na temat niemieckich nagrobków, które możemy wciąż znaleźć w przestrzeni publicznej Wrocławia.

Informacje na temat poszczególnych lokalizacji prosimy przesłać  w wiadomości przez messengera lub mailowo: spodziemibreslau@gmail.com.